Web Semineri Altair EDEM ile Ağır Ekipman Tasarımı


Altair EDEM ile ağır ekipman tasarım simülasyonları

Damperli kamyonlar, ekskavatörler, yükleyiciler ve dozerler, büyük taş ocağı kayalarından kohezif topraklara veya aşındırıcı cevherlere kadar şekil ve biçimde değişebilen dökme malzemeleri işlemek için tasarlanmıştır. Bu malzemeler ve bunların makine parçalarıyla etkileşimi, ekipman performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Dökme malzeme davranışını tahmin etmek, mukavemet ve dayanıklılığı performans verimliliğiyle birleştiren optimum bir tasarım sağlamak için zor ancak kritiktir.

Altair EDEM yazılımı, kayaların, toprakların, cevherlerin ve çakılların vb. davranışını doğru bir şekilde simüle eder. Mühendislere, çeşitli çalışma koşulları sırasında malzemelerin ekipmanlarıyla nasıl etkileşime gireceği ve optimal tasarımlar için sonlu eleman analizinde ve mekanik sistem simülasyonlarında gerçekçi yükler kullanmalarını sağlayan önemli mühendislik bilgileri sağlar.

Bu web semineri, Altair EDEM simülasyon teknolojisini tanıtacak ve damperli kamyonlar, buldozerler, kazıcılar ve ekskavatör kovaları gibi madencilik ve inşaat ekipmanlarının tasarımı, performans testi ve optimizasyonu için nasıl kullanılabileceğini açıklayacaktır.

İçerik:
- Ağır ekipman tasarlamanın zorlukları
- Altair EDEM simülasyon teknolojisine genel bakış ve temel faydaları ve diğer CAE yazılımlarıyla entegrasyonu
- EDEM uygulama örnekleri:
Damperli kamyonlar, ekskavatörler, yol greyderleri, dozerler, yükleyiciler, kepçe ve daha fazlası.